Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Clwb Gymnasteg yr urdd

Clwb Gymnasteg yr urdd

25/05/2019 Canolfan hamdden David Hughes, Pentraeth Rd, Menai Bridge
Chwaraeon Sulgwyn Amlwch

Chwaraeon Sulgwyn Amlwch

28/05/2019 Canolfan hamdden Amlwch, Amlwch, Ynys Mon
Clwb Gymnasteg Sulgwyn

Clwb Gymnasteg Sulgwyn

28/05/2019 Canolfan hamdden Plas Arthur, 1 Glanhwfa Rd, Llangefni
Gwersyll pel droed merched Sulgwyn

Gwersyll pel droed merched Sulgwyn

29/05/2019 Cae 3G Plas Arthur, Canolfan hamdden Plas Arthur, 1 Glanhwfa Rd, Llangefni

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Taith Eidal Ynys Môn 2019

Gwyliau hâf i aelodau blynyddoedd 9 a 10. Amser yn Venice, ac ardal Llyn Garda. cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

Taith Llundain Ynys Môn

Taith dros nos i Luindain,  Ebrill 2019 am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Dyddiad cau Eisteddfodau Ynys Môn

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer holl Eisteddfodau'r Rhanbarth Chwefror 19 2019 18:00

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Lowri Turner

Lowri Turner

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E lowriturner@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org