Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Jambori CA1

Jambori CA1

24/05/2019 Pafiliwn Sioe'r Sir Hwlffordd
Cwrs Dysgwyr Gwersyll Llangrannog

Cwrs Dysgwyr Gwersyll Llangrannog

03/06/2019 Gwersyll Llangrannog
Cwrs Cymry Cynradd Gwersyll Caerdydd

Cwrs Cymry Cynradd Gwersyll Caerdydd

12/06/2019 Gwersyll Caerdydd
Cwrs Dysgwyr Cynradd Gwersyll Caerdydd

Cwrs Dysgwyr Cynradd Gwersyll Caerdydd

19/06/2019 Gwersyll Caerdydd

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau Eisteddfod 2018 - sir Benfro

18:00 ar ddydd Llun, Mawrth y 5ed

Canlyniadau y Gala Nofio

Canlyniadau Unigolion

Canlyniadau Cyfnewid

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org