Digwyddiadau ar y Gweill
Gorllewin Morgannwg

Gwersylloedd  Chwaraeon yr Urdd  CNPT

Gwersylloedd Chwaraeon yr Urdd CNPT

28/05/2019 Castell-nedd Port Talbot
Clwb Gymnasteg Gellionnen

Clwb Gymnasteg Gellionnen

04/06/2019 Ysgol Gellionnen
Clwb Syrffio yr Urdd ( Aberafan)

Clwb Syrffio yr Urdd ( Aberafan)

04/06/2019 Bae Aberafan

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlynidau Gala Nofio Cynradd

Cliciwch yma i weld canlyniadau y gala nofio cynradd

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU

Ffion Haf Evans

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org
Tomos Lewis

Tomos Lewis

Prentis Ieuenctid Gorllewin Morgannwg T 07812 375 969