Digwyddiadau ar y Gweill
Gorllewin Morgannwg

Clwb Rygbi Bach ( Pontardawe)

Clwb Rygbi Bach ( Pontardawe)

23/09/2019 YGG Pontardawe
Clwb Chwaraeon Trebannws

Clwb Chwaraeon Trebannws

23/09/2019 YGG Trebannwws
Clwb Pel rwyd Pontybrenin

Clwb Pel rwyd Pontybrenin

23/09/2019 Ysgol Pontybrenin
Clwb Gymnasteg yr Urdd Rhosafan

Clwb Gymnasteg yr Urdd Rhosafan

23/09/2019 YGG Rhosafan

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlynidau Gala Nofio Cynradd

Cliciwch yma i weld canlyniadau y gala nofio cynradd

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BU

Ffion Haf Evans

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org
Tomos Lewis

Tomos Lewis

Prentis Ieuenctid Gorllewin Morgannwg T 07812 375 969