Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

27/05/2019 Caerdydd a'r Fro
Gweithgareddau Hanner Tymor

Gweithgareddau Hanner Tymor

28/05/2019 Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Gwersyll Glan Llyn

Gwersyll Glan Llyn

05/06/2019 Gwersyll Glan Llyn
Clwb Gymnasteg Iau Aberystwyth (2)

Clwb Gymnasteg Iau Aberystwyth (2)

10/06/2019 Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

Adranau ac aelwydydd Ceredigion

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol? Am fanylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, cliciwch yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org