Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion

Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion

30/09/2019 Clwb Rygbi Aberaeron
Trawsgwlad Cylch Llandysul

Trawsgwlad Cylch Llandysul

02/10/2019 Ysgol Bro Teifi
Trawsgwlad Cylch Tregaron

Trawsgwlad Cylch Tregaron

03/10/2019 Canolfan Hamdden Caron
Chwaraeon Adrannau

Chwaraeon Adrannau

03/10/2019 Canolfan Hamdden Syr Ifan

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

Adranau ac aelwydydd Ceredigion

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol? Am fanylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, cliciwch yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org