Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Gwersyll Chwaraeon yr Haf

Gwersyll Chwaraeon yr Haf

30/07/2019 Cawell Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
Gwersyll Chwaraeon yr Haf

Gwersyll Chwaraeon yr Haf

31/07/2019 Cawell Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
Gwersyll Chwaraeon yr Haf

Gwersyll Chwaraeon yr Haf

01/08/2019 Cawell Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
Campau Bach yr Haf

Campau Bach yr Haf

02/08/2019 Cawell chwaraeon Prifysgol Aberystwyth

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Rhaglenni Eisteddfodau Rhanbarth Ceredigion Regional Programmes

- Cynradd

- Uwchradd

- Gwyl Offerynnol

- Dawns

- Aelwydydd

Adranau ac aelwydydd Ceredigion

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol? Am fanylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, cliciwch yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org