Digwyddiadau ar y Gweill
Caerdydd a'r Fro

Criced Blwyddyn 4

Criced Blwyddyn 4

11/06/2019 Caeau Llandaf
Cwrs Llangrannog dysgwyr cynradd

Cwrs Llangrannog dysgwyr cynradd

05/07/2019 Llangrannog
Clwb Badminton Llanilltud Fawr

Clwb Badminton Llanilltud Fawr

11/07/2019 Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr
Gwersi Nofio Tyllgoed

Gwersi Nofio Tyllgoed

17/07/2019 Canolfan Hamdden Tyllgoed

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Dyddiadau Eisteddfodau Caerdydd a'r Fro

Cliciwch yma i weld dyddiadau

Canlyniadau Nofio Cynradd ac Uwchradd 2018

Cliciwch yma i weld y canlyniadau Cynradd

Cliciwch yma i weld y canlyniadau Uwchradd

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gymryd rhan.

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, 14 Lambourne Crescent, Llanishen, Caerdydd, CF14 5GF

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 029 2240 5344 E geraint@urdd.org
Josh Wheeler

Josh Wheeler

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02922 405 350 E josh@urdd.org
Manon Ifan

Manon Ifan

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg T 07500 607 407 E manonifan@urdd.org
Lewys Wyn Jones

Lewys Wyn Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd T 07768 333 120 E lewys@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

Swyddog Cymraeg Bob Dydd T 02922 405 357 E sionlewis@urdd.org