Gwyliau 3 diwrnod llawn gweithgareddau ar gyfer anturiaethwyr bach!

Mae Gwersyll Llangrannog yn edrych dros fae hardd Ceredigion ger llwybr yr arfordir. Yn arbenigo mewn gweithgareddau antur, gallwch ddisgwyl gwibio lawr y weiren zip newydd sbon, rasio ar y ceirt modur, mentro’r cwrs antur neu fwynhau taith ar gefn y merlod.

Mae’r pris uchod yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol. 

   

Enghraifft o ddiwrnod

Amserlen Gweithgaredd
Brecwast Brecwast i bawb - bacwn, ffa pob, tôst, jam a mwy - eich dewis chi
Bore Bore o hedfan i lawr y wifren zip a gwibio i fyny'r wal abseil a'r wal ddringo
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Prynhawn ar gefn y beiciau modur, trampolin, a'r ceffylau
Te Amser i ymlacio, sgwrsio a bwyta
Ar ôl te Ychydig o nofio
Swper Cinio rhost neu bolognese i'r anturiaethwyr llwglyd ar ôl diwrnod prysur
Ar ôl swper Cerdded i lawr i lan y môr Llangrannog am noson braf o hufen iâ a gemau ar y traeth

Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio gan y ganolfan yn nes at yr amser.

neu, lawrlwythwch ffurflen archebu i'w phostio

Er mwyn sicrhau eich lle, bydd angen talu blaendal o £50 y pen erbyn 7 Rhagfyr 2018. Mae modd gwneud taliad arlein gyda PayPal, trwy ffonio Llangrannog yn uniongyrchol, neu trwy lenwi'r ffurflen archebu uchod a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

01239 652 140 llangrannog@urdd.org