Gwyliau 4 diwrnod llawn gweithgareddau yn y brifddinas!

Mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd wedi ei leoli yn un o ardaloedd gorau’r brifddinas – Bae Caerdydd. Gallwch ddisgwyl taith cwch cyflym o amgylch y bae, ymweld â Stadiwm Principality, Techniquest, Canolfan Mileniwm Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, nosweithiau yn y sinema neu'n bowlio 10, a mwy! Does unman gwell i aros yn y ddinas!

Mae’r pris uchod yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol. 

   

Enghraifft o ddiwrnod

Amserlen Gweithgaredd
Brecwast Brecwast i bawb - bacwn, ffa pob, tôst, jam a mwy - eich dewis chi
Bore Bore o wibio o gwmpas y bae ar daith ar y cwch cyflym cyn cael awren fach i nofio cyn cinio
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Dal cwch i ganol y dre a thaith o gwmpas Stadiwm Principality
Swper Swper allan ym Mae Caerdydd
Ar ôl swper Sinema neu bowlio deg

Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio gan y ganolfan yn nes at yr amser.

neu, lawrlwythwch ffurflen archebu i'w phostio

Er mwyn sicrhau eich lle, bydd angen talu blaendal o £50 y pen erbyn 7 Rhagfyr 2018. Mae modd gwneud taliad arlein gyda PayPal, trwy ffonio Gwersyll Caerdydd yn uniongyrchol, neu trwy lenwi'r ffurflen archebu uchod a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

029 2063 5678 caerdydd@urdd.org