Cwrs unigryw 5 diwrnod yn y brifddinas ar gyfer cerddorion a pherfformwyr ifanc!

Dyma gwrs newydd sbon yn y brifddinas yn cynnig profiadau gwerthfawr i bobl ifanc â diddordeb yn y byd creadigol o greu, cyfansoddi a pherfformio. Y nod yw cynnal wythnos o weithdai dan arweiniad medrus y talentog Branwen Haf, Osian Huw (neu Osian Candelas) a Lleucu Sion i greu a pharatoi ar gyfer perfformiad gorffenedig yng Nghanolfan y Mileniwm ar ddiwrnod olaf y cwrs.

 

Mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd wedi ei leoli yn un o ardaloedd gorau’r brifddinas – Bae Caerdydd. Yn ogystal â'r gweithdai creadigol gallwch ddisgwyl taith cwch cyflym o amgylch y bae, ymweld â Chanolfan Mileniwm Cymru i wylio sioe, nosweithiau yn y sinema neu'n bowlio 10, a mwy! Does unman gwell i aros yn y ddinas!

Mae’r pris uchod yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol.

Enghraifft o ddiwrnod

Amserlen Gweithgaredd
Diwrnod 1 Diwrnod cyrraedd, ymlacio, swper allan yn y bae a noson yn y sinema
Diwrnod 2 Bore o wibio o gwmpas y bae ar daith ar y cwch cyflym cyn prynhawn o weithdy creadigol dan arweiniad Branwen Haf. Gorffen y dydd gyda noson ymlaciol o fowlio 10!
Diwrnod 3 Dan arweiniad Osian Rhys (neu Osian Candelas) heddiw cyn noson unigryw gyda Mei Gwynedd yn ei weithdy ukulele
Diwrnod 4 Gweithdy creadigol gyda Lleucu Sion heddiw cyn gwylio sioe enwog Annie yng Nganolfan y Mileniwm!
Diwrnod 5 Perfformiad gorffenedig yng Nganolfan y Mileniwm yn dilyn popeth a ddysgwyd dros yr wythnos!

Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio gan y ganolfan yn nes at yr amser.

neu, lawrlwythwch ffurflen archebu i'w phostio

Er mwyn sicrhau eich lle, bydd angen talu blaendal o £50 y pen erbyn 7 Rhagfyr 2018. Mae modd gwneud taliad arlein gyda PayPal, trwy ffonio Gwersyll Caerdydd yn uniongyrchol, neu trwy lenwi'r ffurflen archebu uchod a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

029 2063 5678 caerdydd@urdd.org