Gwyliau 5 diwrnod llawn antur yn crwydro Cymru!

Dyma weithgareddau’r Urdd ar eu mwyaf anturus! Ymysg y llu o weithgareddau, byddwch yn teithio drwy geunentydd, mynydda, dringo creigiau, rhwyfyrddio, cyflawni sialensau cyfeiriannu, hwylio, ceufadu, meistroli’r cwrs rhaffau uchel, rafftio dŵr gwyn, syrffio a mwy...a hynny wrth grwydro Cymru yn nwylo diogel ein arbenigwyr gweithgareddau awyr agored profiadol.

Mae’r pris uchod yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol.

  

Enghraifft o ddiwrnod

Amserlen Gweithgaredd
Diwrnod 1 Teithio i’r Gwyr, syrffio, crwydro, a gwersylla yn y Gwyr
Diwrnod 2 Teithio am Sir Benfro, glan-grwydro (coasteering) a dringo cyn teithio i fyny i'r gogledd
Diwrnod 3 Cerdded yr Wyddfa!
Diwrnod 4 Nôl i Lan-llyn – hwylio, rhwyfyrddio, ceufadu, cwrs rhaffau uchel
Diwrnod 5 Gweithgaredd cerdded afon (gorge walking)

Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio gan y ganolfan yn nes at yr amser.

neu, lawrlwythwch ffurlfen archebu i'w phostio

Er mwyn sicrhau eich lle, bydd angen talu blaendal o £50 y pen erbyn 7 Rhagfyr 2018. Mae modd gwneud taliad arlein gyda PayPal, trwy ffonio Glan-llyn yn uniongyrchol, neu trwy lenwi'r ffurflen archebu uchod a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

01678 541 000 glan-llyn@urdd.org