Gwyliau 3 diwrnod llawn gweithgareddau ar gyfer anturiaethwyr bach!

Wedi ei leoli ar lan Llyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae Gwersyll Glan-llyn yn arbenigo mewn gweithgareddau awyr agored o’r radd flaenaf. Gallwch ddisgwyl canŵio, hwylio, rhwyfyrddio, dringo, nofio, mentro'r cwrs rhaffau uchel, adeiladu rafft, teithiau cwch ar y llyn, a mwy!

Mae’r pris uchod yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol. 

  

Enghraifft o ddiwrnod

Amserlen Gweithgaredd
Brecwast Dechrau'r dydd gyda llond bol o fwyd! I frecwast mae grawnfwydydd, tôst, ffrwyth, brecwast llawn - eich dewis chi
Bore Bore gwlyb ar y llyn yn canŵio a rhwyfyrddio
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Prynawn ar y wal ddringo, ac i'r rhai mentrus, cyfle i fentro i'r entrychion ar y cwrs rhaffau uchel rhwng y coed!
Amser i ymlacio, sgwrsio a bwyta
Ar ôl tê Gêm o rownderi ar y cae
Swper Digonedd o fwyd i'r anturiaethwyr bach llwglyd ar ôl diwrnod prysur
Ar ôl swper Rhostio malws melys ar y tân yn y tipi cyn dangos eich doniau dawnsio yn y disgo!

Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio gan y ganolfan yn nes at yr amser.

neu, lawrlwythwch ffurflen archebu i'w phostio

Er mwyn sicrhau eich lle, bydd angen talu blaendal o £50 y pen erbyn 7 Rhagfyr 2018. Mae modd gwneud taliad arlein gyda PayPal, trwy ffonio Glan-llyn yn uniongyrchol, neu trwy lenwi'r ffurflen archebu uchod a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

01678 541 000 glan-llyn@urdd.org