Gwyliau 5 diwrnod llawn gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc sy'n edrych am antur!

Wedi ei leoli ar lan Llyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae Gwersyll Glan-llyn yn arbenigo mewn gweithgareddau awyr agored o’r radd flaenaf. Gallwch ddisgwyl canŵio, hwylio, adeiladu rafft, cerdded afon, barbeciw, carioci, rhwyfyrddio, dringo, campio gwyllt, rafftio dŵr gwyn a mwy!

Mae’r pris uchod yn cynnwys gwyliau llawn gweithgareddau, pedwar pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. Gellir trefnu cludiant am bris ychwanegol.

  

Enghraifft o ddiwrnod

Amserlen Gweithgaredd
Brecwast Brecwast i bawb - bacwn, ffa pob, tôst, jam a mwy - eich dewis chi
Bore Bore o rafftio dŵr gwyn
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Prynhawn gwlyb ar y llyn yn ceufadu a rhwyfyrddio
Te Amser i ymlacio, sgwrsio a bwyta
Ar ôl te Saethyddiaeth
Swper Digonedd o fwyd i'r anturiaethwyr llwglyd ar ôl diwrnod prysur
Ar ôl swper Canŵio i Langywer yng ngolau pinc y machlud i gael tân, cân a malws melys ar ochr y mynydd cyn swatio mewn Bifi am noson o gwsg gwyllt

Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio gan y ganolfan yn nes at yr amser.

neu, lawrlwythwch ffurflen archebu i'w phostio

Er mwyn sicrhau eich lle, bydd angen talu blaendal o £50 y pen erbyn 7 Rhagfyr 2018. Mae modd gwneud taliad arlein gyda PayPal, trwy ffonio Glan-llyn yn uniongyrchol, neu trwy lenwi'r ffurflen archebu uchod a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

01678 541 000 glan-llyn@urdd.org