Ymgyrchoedd

Ymgyrch i gael cannoedd o blant i gytuno i fod yn fwy iach yn 2019

Gan dechrau eu taith llythrennedd corfforol wrth gael mynediad at glybiau cymunedol Ionawr Iachus mis yma. 


Ar ôl gwylio a gwneud y symudiadau fydd y plant yn teimlo’n fwy parod i weithio, ac yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd fod yn iach ar sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol.


Pam ddim neud fel teulu?!