Llyfrgell Adnoddau

Dyma ein llyfrgell o wybodaeth a dogfennau defnyddiol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch â ni helo@urdd.org

Erthyglau

Erthyglau Cymdeithasu Cwmni Urdd Gobaith Cymru

Lawrlwytho »

Memorandwm

Memorandwm Cymdeithasu Urdd Gobaith Cymru

Lawrlwytho »

Partneriaeth Strategol rhwng Urdd Gobaith Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfen sy'n amlinellu partneriaeth rhwng yr Urdd a Chymdeithas Lywodraeth Leol Cymru

Lawrlwytho »

Asesiad Effaith Economaidd yr Urdd 2018

Adroddiad a gomisiynwyd i asesu gwerth economaidd yr Urdd yng Nghymru yn 2017-18

Lawrlwytho »

Ymlaen i'r 100

Dogfen sy'n amlinellu gobeithion yr Urdd wrth edrych ymlaen i 2022 pan fydd yr Urdd yn 100 mlwydd oed.

Lawrlwytho »

Cynllun Corfforaethol 2016-2019.pdf

Cynllun Corfforaethol yr Urdd o 2016 tan 2019

Lawrlwytho »

Datganiad yn adrodd am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Datganiad gan yr Urdd yn adrodd am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Ebrill 2018

Lawrlwytho »